Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101007
N
Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

101007
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby