Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101006
O
Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05

Detail služby

101006
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby