Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
101005
N
Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce látky

Detail služby

101005
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby