Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100916
O
Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09

Detail služby

100916
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby