Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100915
N
Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné

Detail služby

100915
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby