Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100912
O
Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

Detail služby

100912
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby