Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100911
N
Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100911
iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby