Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100910
O
Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

Detail služby

100910
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby