Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100909
N
Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

100909
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby