Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100908
O
Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07

Detail služby

100908
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby