Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100907
N
Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100907
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby