Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100906
O
Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05

Detail služby

100906
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby