Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100905
N
Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100905
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby