Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100820
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

Detail služby

100820
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby