Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100818
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

Detail služby

100818
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby