Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100817
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100817
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby