Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100816
O
Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

Detail služby

100816
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby