Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100813
O
Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08

Detail služby

100813
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby