Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100812
N
Odpady obsahujúce decht z výroby anód

Detail služby

100812
odpady obsahujúce decht z výroby anód
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby