Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100811
O
Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

Detail služby

100811
stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby