Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100808
N
Soľná troska z prvého a druhého tavenia

Detail služby

100808
soľná troska z prvého a druhého tavenia
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby