Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100804
O
Tuhé znečisťujúce látky a prach

Detail služby

100804
tuhé znečisťujúce látky a prach
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

Špecifikácie služby