Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100708
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

Detail služby

100708
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

Špecifikácie služby