Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100707
N
Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

Detail služby

100707
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

Špecifikácie služby