Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100705
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

Detail služby

100705
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

Špecifikácie služby