Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100704
O
Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

Detail služby

100704
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

Špecifikácie služby