Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100703
O
Tuhé odpady z čistenia plynov

Detail služby

100703
tuhé odpady z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

Špecifikácie služby