Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100610
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

Detail služby

100610
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

Špecifikácie služby