Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100607
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu

Detail služby

100607
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

Špecifikácie služby