Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100511
O
Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

Detail služby

100511
stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby