Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100510
N
Stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

Detail služby

100510
stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby