Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100509
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

Detail služby

100509
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby