Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100508
N
Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

Detail služby

100508
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby