Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100506
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

Detail služby

100506
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby