Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100505
N
Tuhý odpad z čistenia plynov

Detail služby

100505
tuhý odpad z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby