Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100504
O
Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

Detail služby

100504
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby