Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100503
N
Prach z dymových plynov

Detail služby

100503
prach z dymových plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

Špecifikácie služby