Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100409
N
Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

Detail služby

100409
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

Špecifikácie služby