Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100407
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

Detail služby

100407
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

Špecifikácie služby