Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100405
N
Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

Detail služby

100405
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

Špecifikácie služby