Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100330
O
Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

Detail služby

100330
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby