Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100329
N
Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100329
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby