Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100328
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

Detail služby

100328
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby