Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100327
N
Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

Detail služby

100327
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby