Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100326
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

Detail služby

100326
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby