Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100325
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100325
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby