Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100324
O
Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

Detail služby

100324
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby