Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100323
N
Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100323
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby