Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100322
O
Iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21

Detail služby

100322
iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby