Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100320
O
Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

Detail služby

100320
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby